Naglašeno

Plastics EUROPE izvještaj 2020.

2020. godine na svijetu je proizvedeno 368 miliona tona plastike od čega je 31% proizvela Kina. Većina plastike završi tamo gdje ne pripada, u morima,

Plastics EUROPE izvještaj 2020.

2020. godine na svijetu je proizvedeno 368 miliona tona plastike od čega je 31% proizvela Kina. Većina plastike završi tamo gdje ne pripada, u morima,

Plastics EUROPE izvještaj 2020.

2020. godine na svijetu je proizvedeno 368 miliona tona plastike od čega je 31% proizvela Kina. Većina plastike završi tamo gdje ne pripada, u morima,